متن دوم
متن دوم
انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي، ساخت و ترجمه متون مربوط به مهندسي بر :: پروژه هاي دانشگاهي :: كامپيـوتر ::

 

تازه ها
 12  مشاوره رايگان انتخاب موضوع
 12  چاپ کتاب ازپايان نامه وچاپ کتاب
 12  انجام پايان نامه کارشناسي
 12  انجام پايان نامه کارشناسي
 12  انجام پروپوزال ارشدحقوق
 12  انجام پروپوزال کارشناسي ارشد
 12  پروژه پردازش تصوير با متلب،داده
 12  انجام پروپوزال ارشد دكتري
 12  موضوعات پايان نامه کارشناسي
 12  انجام پروژه هاي برنامه نويسي
 12  پايان نامه کامپيوتري کارشناسي
 12  انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
 12  انجام پروژه دانشجويي پايان نامه
 12  انجام پروپوزال دانشجويي
 12  انجام پروژه دانشجويي

گروهها
كامپيـوتر [10172]
لوازم [6273]
آموزشي [1742]
املاک [970]
وسايل نقليه [4076]
خدماتي [7989]
بازار كار [1000]
صنعتي [8324]
ارتباطي [890]
شخصي [24]
هنري [215]
لینکهای مرتبط
 12  انجام پايان نامه هاي
 12  دانلود ۳۵ مقاله
 12  انجام پروژه درس روش
 12  دانلود۱۵ مقاله روش
 12 دانلود مقالات فلسفه
 12  دانلود۱۳ مقاله
 12  انواع روش هاي
 12  دانلود پروژه آماده
 12  انجام پروژه
 12  دانلود تحقيق درباره
 12  دانلود ۴۵ مقاله
 12  تحقيق درباره قفل رمز
 12  دانلود ۳۵ مقاله
 12 دانلود ۳۵ مقاله حقوق
 12 دانلود ۲۷ مقاله ورزشي

شرح آگهی
انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي، ساخت و ترجمه متون مربوط به مهندسي بر
**کمک و مشاوره در انجام پروژه‌هاي مهندسي برق قدرت در انواع زمينه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و پياده سازي عملي (ساخت)
** کمک در نوشتن پروپوزال و انجام پايان نامه رشته مهندسي برق قدرت
**ترجمه سليس و روان انواع متون انگليسي تخصصي


*** براي کسب اطلاعات بيشتر و مطرح نمودن درخواست خود از طريق تماس يا ايميل اقدام فرماييد.
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقي

نمونه هايي از تخصص هاي ما:
کار در زمينه ماشين‌هاي الکتريکي
ماشين هاي جريان مستقيم(DC)
شنت(Shunt)
سري (Series)
خود تحريک يا تحريک مستقل(Self_excited)
کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
مغناطيس دائم(PM –Permanent magnet)
ماشين هاي جريان متناوب (AC)
ماشين القايي (induction_machine)
ماشين بدون جاروبک (brushless_machine-
ماشين سنکرون (synchronous machine)
کار در زمينه هاي مربوط به بهره برداري سيستم هاي قدرت
انجام پخش بار اقتصادي بار(Economic Dispatch) با روش هاي زير همراه با تلفات و بدون تلفات:
تکرار لامبدا ((Lambda –Iteration Method
گراديان نوع اول (First Gradient Method)
گراديان نوع دوم (Second Gradient Method)
نيوتن (Newton’s Method)
ديناميکي (Dynamic Programming)
قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
پخش بار احتمالي(Probability Dispatch)
پخش بار (Load Flow) به روش هاي مختلف :
پخش بار DC (DC Method)
پخش بار نيوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
پخش بار مجزا (Decoupled Method )
پخش بار مجزاي سريع ( Fast Decoupled Method )
پخش بار گوس سايدل – گوس سيدل ( Gauss–Seidel method)
پخش بار DC (DC Method)
قابليت اطمينان در سيستم قدرت Reliability in power system
شبيه سازي کنترل خودکارتوليدباسيمولينک باکنترل اوليه-ثانويه ( AGC )
کار در زمينه کيفيت توان Power Quality :
يافتن ناحيه آسيب پذيري area vulnerability به کمک نرم افزار Digsilent
محاسبه توان راکتيو با استفاده از تعريفهاي متفاوت_ به صورت گرافيکي (GUI)، روش بادنو budeanu، فرايز Fryze، کاستر و مور Kuster & moore، شفرد و زکي خاني Shepherd & zakikhani، شارون Sharon، سي زارنکي Czarnekiو....
کار در زمينه حفاظت سيستم هاي قدرت Protection in power system :
توليد پراکنده distributed generation و اثرات آن بر روي حفاظت هاي اضافه جريان سيستم توزيع
بررسي اثر DVRبر روي حفاظت رله relay protection
کار در زمينه IDVR
کار در زمينه آناليز احتمالي Probabilistic analyses of power system :
محاسبه زمان بحراني رفع خطا به صورت احتمالي به کمک روشهاي مونت کارلو و تخمين دو نقطه اي
Calculation of the Probability Density Function of Critical Clearing Time in Transient Stability Analysis
آناليز پايداري احتمالي سيستم قدرت Probabilistic analyses of power system
پخش بار احتمالي Probabilistic load flow
محاسبه زمان بحراني رفع خطا با استفاده از روش مونت کارلو Mont carlo، تخمين دو نقطه اي two point estimation و يافتن PDF هاي مربوطه
کار در زمينه دينامي*****يستمهاي قدرت Dynamic of power system :
يافتن ميزان مشارکت participation هر کدام از متغيرهاي حالت در ي*****يستم جبرانسازي شده با خازن سري
تحليل مدهاي پيچشي torsional mode در سيستم هاي قدرت
کنترل فرکانس بار LFC براي سيستم هاي چند ناحيه اي multi-area power systems
آناليز سيستمهاي چند ناحيه اي با در نظر گرفتن PSS و AVR
آناليز ويژگيهاي پايداري سيگنال کوچک small signal ي*****يستم قدرت نمونه براي ضريب ميرايي هاي متفاوت (محاسبه مقادير ويژه eigen value ، فرکانس طبيعي ميرا Damping natural frequency، نسبت ميرايي Damping ratio، بردار ويژه راست right eigen vector، ماتريس مشارکتParticipation matrix، زمان پاسخ time responseو ...)
بهينه ساري ازدحام ذرات بهبوديافتهPSO بر اساس کنترل بار فرکانس در ي*****يستم برق تک منطقه اي
کنترل فرکانس و ولتاژ در شبکه قدرت دو ناحيه اي با نرم افزارهاي متلب، ديگسايلنت
کار در زمينه کنترل مدرن:
آناليز و انجام محاسبات مربوط به کنترل پذيري Controlability ، روئيت پذيري observability، تحليل پايداريstability analyses ، لياپانوفliapanov، فيدبک حالت State feedback، روئتگر مرتبه کامل tracker، فيلتر کالمن kalman filter و ...
الگوريتمهاي تکاملي:
بهينه سازي کنترل کننده Fuzzy PD+I به کمک روش PSO
بهينه سازي کنترل کننده Fuzzy PID به کمک روش PSO
بهينه سازي کنترل کننده PID کلاسيک به کمک روش PSO
بهينه سازي کنترل کننده براي ي*****يستم غير خطي تعليق خودرو
کار در زمينه ميکروگريد microgrid
کار در زمينه شبکه هوشمند smart grid
کار در زمينه خانه هوشمند Smart house

کنترل مقاوم robust control

azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقي
اسلايدينگ مود sliding mode
جبرانسازي توان اکتيو active power compensation
کنترل توان اکتيو و راکتيو هايبريد
کنترل اينورترها inverter control
کنترل کانورترها converter control
خودروهاي الکتريکي V2G - Electric vehicle
روش هاي مانيتورينگ آنلاين ترانسفورماتور قدرت Power transformer
طراحي کنترل کننده مقاوم، براي موتور مغناطيس دائم سنکرون Permanent magnet synchronous machine
طراحي کنترل کننده مقاومcontrol Robust
طراحي کنترلر به صورت ديجيتال و انالوگ براي مدل سيستم کنترل تغيير وضعيت هواپيما (در هر دو حوزه ديجيتالz و آنالوگs)
شبيه سازي مدولاتورها و دمدولاتورهاي AM&FM &PM
متغييرهاي تصادفي گوسي AWGN &
آناليز و پياده سازي روشهاي محاسبات عددي (نيوتون، نابجايي، هرميت، حذف گوسي، هرنر و ...)
و . . .
Proposal-thesis-IEEE-Transaction-IET- Distribution System Reliability-power electronic-power system-pss-avr--renewable energy-machine simulation-Matlab-simulinke
موارد مطرح شده در فوق فقط نمونه هايي از تخصص هاي ماست.

*** براي کسب اطلاعات بيشتر و مطرح نمودن درخواست خود از طريق تماس يا ايميل اقدام فرماييد.

azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقي

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************مشاوره انجام پروپزال انجام پايان نامه کارشناسي ارشد دکتري انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي متلب matlab مطلب انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب انجام پروژه مطلب Cplex Gams Lingo اي اس پي ASPPHP JAVA جاوا Delphi++C Visual C Assembly C Visual Basic OMNET OPNET Linux Oracle MYSQL SQLSERVER ‌ لينوکس انجام پروژه و در صورت تمايل فيلم آموزشي پروژه آموزش حضوري پروژه Email : matlab_net@yahoo Phone : 09190090258 گروه آموزشي متلب نت تمام الگوريتم هاي فرا ابتکاري گسسته پيوسته چند هدفه رشته هاي مهندسي صنايع ، مديريت ، کامپيوتر ، هوش مصنوعي ، عمران ، برق ، مالي ، رياضي، مکانيک و ... مشاوره و انجام پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري تشخيص الگويادگيري ماشين پردازش صدا پردازش تصوير Image processing شبکه عصبي منطق فازي داده کاوي Data Mining شبيه سازي کامپيوتري توالي عمليات و زمان بندي زنجيره تامين مدل سازي رياضي مسيريابي وسيله نقليه سيستم توليدي سلوليزمان بندي پروژهقابليت اطمينانبرنامه ريزي توليدانتخاب تامين کنندگانکنترل موجودي تصميم گيري چند معياره AHP SAW TOPSIS VIKOR PROMTHEE ENTROPY FUZZY GRAY فازي قطعي بازه اي تحليل پوششي داده ها BCC DEA CCR قابل توجه دانشجوياني که مي خواهند در پايان نامه يا مقالات خود از هوش مصنوعي ، الگوريتم هاي فرا ابتکاري يا شبکه عصبي و... استفاده کنند براي اين دسته از دانشجويان بر روي مدل مد نظرشون پروژه پياده سازي و آموزش داده خواهد شد الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاري فراابتکاري تکاملي metaheuristicsانجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم ژنتيک Genetic Algorithm GA در با متلب matlab مطلب برنامه ريزي ژنتيک Genetic Programming يا GP انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم شبيه سازي تبريد Simulated Annealing يا SA در با متلب matlab مطلب انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization يا PSO در با متلب matlab مطلب الگوريتم مورچگان الگوريتم پرندگان الگوريتم پرندگان چند هدفه تکامل تفاضلي Differential Evolution ياDE انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگانAnt Colony Optimization ياACO در با متلب matlab مطلب بهينه سازي کلوني مورچگان براي فضاي پيوسته يا ACOR برنامه ريزي تکاملي Evolutionary Programming يا EP استراتژي هاي تکامل Evolution Strategies ياES استراتژي هاي تکامل با تطبيق ماتريس کواريانس يا CMAجستجوي ممنوعه Tabu Search يادر با متلب matlab مطلبTS انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم زنبورهاBees Algorithm ياBA در با متلب matlab مطلب انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي Artificial Bee Colony ياABC جستجوي هارمونيHarmony Search يا HS بهينه سازي مبتني بر جغرافياي زيستي BBO Biogeography Based Optimization الگوريتم فرهنگCultural Algorithm يا CAالگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاري فراابتکاري تکاملي metaheuristicsالگوريتم ژنتيک Genetic Algorithm GA برنامه ريزي ژنتيکGenetic Programming يا GP شبيه سازي تبريد Simulated Annealing يا SA بهينه سازي ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization يا PSO الگوريتم مورچگانالگوريتم پرندگان الگوريتم پرندگان چند هدفه تکامل تفاضلي Differential Evolution ياDE بهينه سازي کلوني مورچگانAnt Colony Optimization ياACO بهينه سازي کلوني مورچگان براي فضاي پيوسته يا ACOR برنامه ريزي تکاملي Evolutionary Programming يا EP استراتژي هاي تکامل Evolution Strategies ياES استراتژي هاي تکامل با تطبيق ماتريس کواريانس يا CMAجستجوي ممنوعه Tabu Search ياTS الگوريتم زنبورهاBees Algorithm ياBA کلوني زنبورهاي مصنوعي Artificial Bee Colony ياABC جستجوي هارمونيHarmony Search يا HS بهينه سازي مبتني بر جغرافياي زيستي BBO Biogeography Based Optimization الگوريتم فرهنگCultural Algorithm يا CA الگوريتم رقابت استعماريImperialist Competitive Algorithm ياICA الگوريتم کرم شب تابFirefly Algorithm يا FA الگوريتم بهينه سازي بيزيBayesian Optimization Algorithm ياBOA الگوريتم بهينه سازي بيزي سلسله مراتبي ياhBOA سيستم ايمني مصنوعيArtificial Immune System ياAIS شبکه ايمني مصنوعيArtificial Immune Network ياAIN الگوريتم انتخاب تکثيريClonal Selection Algorithm ياCSA الگوريتم هاي مبتني بر الگوهاي رفتاريMemetic Algorithms ياMA الگوريتم جستجوي کاتاليستيCatalytic Search Algorithm الگوريتم هاي تخمين توزيع ياEDA الگوريتم خفاش يا Bat Algorithm الگوريتم جهش قورباغهFrog Leaping ازدحام ماهي هاي مصنوعيArtificial Fish Swarm يا AFS بهينه سازي ازدحام ذرات چند هدفه ياMOPSO الگوريتم بهينه سازي باکتري(Bacterial Foraging Optimization) ياBFO الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتب سازي نا مغلوب يا MOGA NSGA-II NRGA NSGA2 الگوريتم بهينه سازي فاخته COA Cuckoo optimization algorithm الگوريتم جستجوي گرانشي Gravitational search algorithm GSA شبيه سازي مقالات زير ، با جواب کاملا دقيق به همراه گزارش کار : روش هاي ساده و موثر براي تخمين حد بارپذيري وپايداري ولتاژ شبکه توزيع شعاعي Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) کنترل سرعت ماشين هاي با مغناطيس دائم Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) مقايسه PSS ، SVC وStatcom براي ميراسازي نوسانات سيستم قدرت Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) نگرشي بر طراحي PSSبراي بهبودپايداري گذراازطريق ميراکردن اضافي فرکانس هاي پايين معمولي An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازي Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) طراحي پايدار ساز سيستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازي A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) طراحي کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهينه سازي انبوه ذره (PSO) در ي*****يستم قدرت Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) تحليل کامل و دقيق ي*****يستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER) Power System Analysis Courses using MATPOWER (به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب کاملا دقيق و منطبق با مقاله) تلاقي ماتريس ها بر اساس روش LMP( الگوريتم و کاربرد ) Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده به صورت کاملا دقيق) کنترل گشتاور موتورهاي DC بدون جاروبک با کاهش جريان راه اندازي توسط کنترل فازي Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller (به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب کاملا دقيق و منطبق با مقاله ) الگوريتم PSO در سيستم هاي مقاوم فازي هم راستا با کنترلر توزيع شده Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) آناليز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظيم آن براي نواحي چند گانه سيستم قدرت Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) تحليل پايداري سيستم قدرت با توجه به محدوديت هاي خروجي AVR و PSS Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) براي سيستم تک ماشينه متصل به شين بينهايت با روش کنترل مد لغزشي(Sliding Mode) به همراه گزارش کار کامل و فايل دقيق شبيه سازي شده و فايل پاورپوينت براي ارائه Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) شبيه سازي انواع ماشين ها در حالت گذرا و دائم : ماشين هاي جريان مستقيم(DC) شامل منحني هاي گشتاور(الکتريکي –مکانيکي يا بار) – جريان و ولتاژ آرميچر –جريان و ولتاژ تحريک - سرعت براي هريک از ماشين هاي زير: شنت(Shunt) سري (Series) خود تحريک يا تحريک مستقل(Self_excited) کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound) کمپوند شنت بلند(Long_Compound) مغناطيس دائم(PM –Permanent magnet) ماشين هاي جريان متناوب (AC) شامل منحني هاي دقيق گشتاور(الکتريکي –مکانيکي يا بار) – جريان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوري – سرعت براي هريک از ماشين هاي زير : ماشين القايي (induction_machine) ماشين بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادي و تغيير ناگهاني بار ماشين سنکرون(synchronous machine) براي ژنراتورهاي آبي و ژنراتورهاي بخار – براي هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادي و تغيير ناگهاني بار همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب تئوري جامع ماشين نوشته کروس يا کروز(Paul C. Krause پروژه هاي درس بهره برداري سيستم هاي قدرت پخش بار اقتصادي بار(Economic Dispatch) با روش هاي زير همراه با تلفات و بدون تلفات : به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method به روش گراديان نوع اول (First Gradient Method) به روش گراديان نوع دوم (Second Gradient Method) به روش نيوتن (Newton’s Method)


azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقيazsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقي

به روش ديناميکي (Dynamic Programming) قرار گرفتن در مدار Unit Commitment)) پخش بار احتمالي(Probability Dispatch) پخش بار (Load Flow) به روش هاي مختلف : به روش پخش بار DC (DC Method) به روش پخش بار نيوتن رافسون ( Newton Raphson Method ) به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method ) به روش پخش بار مجزاي سريع ( Fast Decoupled Method ) به روش پخش بار گوس سايدل – گوس سيدل ( Gauss–Seidel method) به روش پخش بار DC (DC Method) قابليت اطمينان در سيستم قدرت شبيه سازي کنترل خودکارتوليدباسيمولينک باکنترل اوليه-ثانويه ( AGC ) همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب توليد ،بهره برداري وکنترل در سيستم هاي قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg) پروژه درس کيفيت توان (Power Quality) ناحيه آسيب پذيري (vulnerability)شبيه سازي شده با Digsilent (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) پروژه هاي درس رله و حفاظت پيشرفته- رله وحفاظت ديجيتال (Advanced Protection Relay) بررسي اثر DVR بر روي حفاظت رله Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) بررسي اثر Statcom بر روي حفاظت رله Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) توليد پراکنده و اثرات آن بر روي حفاظت هاي اضافه جريان سيستم توزيع In distribution DGs and they Effect in Overcurrent Protection (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) پروژه هاي درس کنترل توان راکتيو (Reactive Power Control )– ادوات فکتس(FACTS) طراحي و شبيه سازي UPQC جهت بهبود کيفيت توان و انتقال انرژي باد به شبکه Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) مديريت توان راکتيو در سيستم هاي قدرت نامنظم با توجه به پايداري ولتاژ با الگوريتم ( PSO ) REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سيستم قدرت Robust Control in Power Systems ) ) نويسندگان : بيکاش پال و بالارکو چادهوري (BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI ) شبيه سازي يک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سيستم قدرت و مقايسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحليل دقيق آن در دياگرام هاي بود (بد) و مکان هندسي ريشه ها (Bode & Rlocus ) Robust analysis and design of load frequency controller for power systems (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق و فايل پاورپوينت جهت ارائه ) طراحي کنترل کننده مقاوم، براي موتور مغناطيس دائم سنکرون (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) تعيين ضرائب PID با کمک روش زيگلر نيکولز( ziegler-nichols_PID ) به همراه فايل شبيه سازي شده يک پروسه هاي صنعتي(فلومتر و...) به همراه گزارش کار کامل تعيين ضرائب PID با کمک روش فيشر( Fisher_PID ) به همراه فايل شبيه سازي شده پروسه هاي صنعتي (فلومتر و...)به همراه گزارش کار کامل شبيه سازي توربين بادي با کمک نرم افزار FAST (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) شبيه سازي ژنراتور سنکرون به همراه سيستم انتقال و شين بي نهايت (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) شناسايي سيستم¬ها : شناسايي سيستم¬ها با استفاده از روش نيوتون (لونبرگ-مارکواردت) طراحي کنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيک توليد سيگنال¬هاي گسسته¬ي PRBS شناسايي سيستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسي شناسايي سيستم متغيير با زمان با روش RLS براي يک ژنراتورسنکرون (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) شبيه سازي توربين هاي بخار و آّبي به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سيستم تحريک(Exciter) ، بار (Load)، بابدون پايدارساز سيستم قدرت (With without PSS) (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) شبيه سازي هاي کتاب کندور (Kondur) شبيه سازي مدل هفرون –فيليپس ((Heffron & Phillips به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقيق محاسبه ضرايب K1 تا K6 براي مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) تحليل مدهاي پيچشي در سيستم هاي قدرت(Mode torsional ( Analysis Torsional Mode in power system (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) مدل سازي AVR در سيستم قدرت AVR Modeling in power system (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) ترجمه يک کتاب درمورد سلول هاي خورشيدي ( Solar Cell ) و سيستم هاي فتوولتائيک (Photovoltaic ) ارزيابي امنيت استاتيکي سيستم قدرت به کمک MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM) ارزيابي امنيت شبکه سيستم قدرت ماشين هاي بردار پشتيبان(SVM ) به همراه فايل هاي MATLAB استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR براي بدست آوردن حالت سيستم قدرت مقاله بازار برق با عنوان : راه حل هاي پاسخ تقاضا مبتني بر مديريت LMP در بازارهاي برق A demand response based solution for LMP management in power markets (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) مقاله حالت گذرا در سيستم قدرت : شناسايي حالت گذراي سوئيچينگ (کليدزني)خازن با در نظر گرفتن سيستم نامشخص و پارامترهاي ترکيبي Identification of Capacitor Switching Transients With Consideration of Uncertain System and Component Parameters (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) اثر ولتاژ ناشي از رعد و برق بر روي خطوط هوايي با استفاده از مدل توسعه يافته Rusck Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the Extended Rusck Model (به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق) انجام کليه پروژه هاي دانشجويي درسراسرايران @تحت تمامي زبانهاي برنامه نويسي § @بيش از 20 پروژه برنامه نويسي وپايان نامه پروپوزال هاي دانشجويي از دپارتمان علوم رايانه دانشگاه هاي کلمبيا هندمالزي آلمان*سوئد*دانمارک *انگلستان *فيليپين *دبي*ترکيه و.. § انجام پروژه هاي دانشجويي براي دانشجويان ايراني داخل و خارج ازکشوررشته کامپيوتر @انجام پايان نامه و پروپوزال هاي دانشجويي مقاطع تحصيلي کارداني کارشناسي کارشناسي ارشددکترا و.... دانشگاه هاي داخل و خارج از کشوررشته کامپيوترو فناوري اطلاعات و... خدمات مشاوره اي: مشاوره رايگان انتخاب موضوع پايان نامه - انجام تمامي خدمات مربوط به تهيه پيشنهاديه پايان نامه ( proposal ) مشاوره و تدوين پايان نامه هاي مرتبط با رشته هاي فوق الذکرفناوري اطلاعات* کامپيوترو.. ارائه تمامي فصول مربوط به پايان نامه ، مطابق با جدول زمانبندي توافقي مشاوره و طراحي پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزيه و تحليل اطلاعات استخراجي با استفاده ازنرم افزارهاي مرتبط و در انتها ارائه مقاله اي علمي – پژوهشي براي ارائه نشريات معتبر داخلي (علمي-پژوهشي) و خارجي (ISI)نگارش، تدوين و اديت مقاله هاي isi براي ارسال به ژورنال هاي معتبر با ايمپکت فاکتور بالا رشته فناوري اطلاعات * گرايش تجارت* الکترونيک -*کارشناسي ارشد درمورد نقش erp و سيستم هاي اطلاعاتي و ريسک در هوش تجاري وبررسي الگوريتمهاي شبکهاي گيريد* داده کاوي (Data Mrining) در زمينه هاي دسته بندي (Classification)، خوشه بندي (Clustering)، پيش بيني (Prediction)، انتخاب ويژگي (Feature Selection) و قواعد انجمني (Association Rules) با *وب سرويس و.... @انجام پروژه هاي پردازش تصوير فازي* الگوريتم ژنتيک* شبکه عصبي *هوش مصنوعي * شبيه سازي *بهينه سازي *سمينار*–الگوريتم چندهدفه* تکاملي *سيمولينک*بينايي ماشين*فازي کامينز*. Image Processing & Machine vision* SIMULINK, cloud storager و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORK* و FUZZY LOGIC Steganalysis Facial expression Face recognition Texture segmentation Image retrieval Image segmentation Color Demosaicing ... Machine Vision: Object tracking( with all kind of methods) for various purposes Multiple Object Tracking Object Tracking with motion blur Blind motion blur deconvolution line based structure from motion Geometrical enhancemen *webrecommendation پروژه هاي محيط سيمولينک (Simulink) پروژه هاي بازشناسي الگو (pattern recognition) پروژه هاي کدنويسي مختلف و پروژه هاي مرتبط با جعبه ابزارهاي: - Aerospace- neural network*- symbolic math*- comminucation*- bioinformatic*- curve fitting*- control system*- econometric- database*- datafeed*- filter design*- image acqusition*- signal processing*- optimization* انجام پروژه هاي حاوي پايگاه داده و پروژه هاي گرافيکي تحت تمامي زبان هاي برنامه نويسي 1 - شبکه هاي عصبي مصنوعي چند لايه پرسپترون2 - شبکه هاي عصبي مصنوعي با تابع پايه شعاعي3 - درختان تصميم گيري طبقه بندي و رگرسيوني4 - مدل هاي درختي5 - ماشين هاي بردار حامي طبقه بندي و رگرسيوني5 - ماشين هاي بردار حامي طبقه بندي و رگرسيوني6 - سيستم هاي استنباط فازي7 - سيستم هاي استنباط فازي - عصبي8 - سيستم استنباط بيزين با استفاده از نرم افزارهاي: Clementine, SPSS, WEKA, Rapid Miner, Qnet, انجام پروژهاي برنامه نويسي دلفي ، جاوا ، ويژوال بيسيک ،وي بي دانت .وي بي 6*مطلب- پي اچ پي , ، اکسس ، سي شارپ اي اس پي *پارلوگ *پرولوگ *سي *سي پلاس پلاس * مولتي مديا بيلدرو....*رديابي *مکانيابي *sar* الگوريتم تطبيقي يادگيري براي رتبه بندي : با رويکرد آتاماتاي يادگير * شبکه هاي MANET براي کاربردهاي چند رسانه اي*يادگيري تقويتي براي تقسيم بار پردازشي در شبکه توزيع شده با معماري گيريد* وسايل نقليه اي با قابليت شناسايي حملات Dos *بدافزاردرشبکه عصبي *بدافزارها وشناسايي آنها*c-means*Fuzzy k-means @ انجام پروژه هاي تلفن گويا ، برنامه هاي ارتباطي ، پاسخگوي خودکار ، سيستم پيغام گير و برنامه نويسي تحت شبکه پروژهاي شبکه حسگرو... @ دارنده بزرگترين بان*****ورس هاي آماده به تمامي زبانهاي برنامه نويسي ( انجام شده توسط خود گروه ) پايتخت پروژه خودرامتخصانشان ارائه دهيدنه به موسسات انجام پروژه چون هم نمي دانند شما چه مي خواهيدوهم هزينه براي خوددريافت مي azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقيazsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقيکنند**********************************درست وبا اطمينان انتخاب کنيد***************************** همراه مستندات و توضيحات کامل ، و خط به خط دستورات و نيز نحوه ساخت و چگونگي اجراي پروژه ها، بهمراه دايکيومنت (Document) تايپ شده و آماده براي صحافي بهمراه پشتيباني بعد از تحويل پروژه @ انجام پروژه هاي برنامه نويسي دانشجوئي براي دروس دانشگاهي : ==================================== * مباني کامپيوتر * برنامه سازي پيشرفته * سيستم هاي تجاري * ساختمان داده * طراحي الگوريتم * ذخيره و بازيابي اطلاعات * نظريه زبانها و ماشين ها * هوش مصنوعي * کامپايلر * ريزپردازنده,vhdl,z80,… IVR ، 8051 * شبکه هاي کامپيوتري * گرافيک کامپيوتري * مهندسي نرم افزار * پايگاه داده *کارآفريني *کارآموزي *مباحث ويژه *معماري کامپيوتر * سيستم عامل پيشرفته *يادگيري ماشين *پردازش موازي *روش تحقيق *سمينار *پردازش سيگنال *پردازش صوت *شبيه سازي وبهينه سازي * آزمايشگاه هاي (سيستم عامل ، ريزپردازنده ، مدار منطقي ، پايگاه داده) @ ليست زبانهاي برنامه نويسي تخصصي ما به شرح زير مي باشد: ==================================== VB.Net2005,2008.,2010 C.Net2005,2008.,2010 ASP.Net2005,2008.,2010 ++C C VB - Visual Basic 6.0 Pascal DELPHI Visual C++ Database: SQL Server Access php Html Java J2EE J2me Assembly Matlab برنامه نويسي موبايل NET. تحت (Pocket PC) XML, AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, @ ليست پروژه هاي آماده تحت تمامي زبانهاي برنامه نويسي =============== سيستم آرشيو اطلاعات پروژه هاي دانشجويي سفارش پروزه ازدانشگاه انگلستان يک نانوايي مي خواهد سيستم توزيع خودش را بهينه کند سفارش پروژه ازدانشگاه انگلستان نرم افزارارسال اس ام اس وايميل سفارش پروزه ازدانشگاه ترکيه شبيه سازي ميل سرورياهو سفارش پروزه ازدانشگاه آلمان سيستم ام ارپي سفارش پروزه ازدانشگاه هند فروشگاه اينترنتي سفارش پروزه ازدانشگاه مالزي کتابخانه صوتي براي لينوکس سفارش پروزه ازدانشگاه مجارستان پياده سازي همکار به همکار شبکه سفارش پروژه ازدانشگاه دبي الگوريتم fcfs سفارش پروژه ازدانشگاه فيليپين @دانلودرايگان پروژه هاي دانشجويي @ دارنده بزرگترين بان*****ورس هاي آماده به تمامي زبانهاي برنامه نويسي ( انجام شده توسط خود گروه ) پايتخت درضمن برخي ازاين پروژهاهم تحت ويندوزدرآرشيوموجوداست وهم تحت وب سيستم شهرت پيشنهاد ، تجزيه و تحليل اسپم ، ، تجزيه و تحليل اسکايپ فروشگاه مجازي تحت وب (فروشگاه اينترنتي) ، سايت آگهي ها سيستم کتابخانه ، سيستم هتل ، سيستم رستوران سيستم بيمارستان ، سيستم مطب و کلينيک ، سيستم داروخانه سيستم ثبت نام دانشجويان در مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسي سرويس ، سيستم انبارداري ، سيستم کلوب سيستم دبيرخانه ، سيستم حقوق و دستمزد ، سيستم حسابداري سيستم آژانس املاک ، پروژه هاي گرافيکي ، شبيه ساز Excel شبيه ساز فرودگاه ، شبيه ساز فوتبال ، پروژه بانک ، ويرايشگر متن حرفه اي تمامي بازي هاي هوش مصنوعي ( پازل اعداد ، دوز ، شطرنج ، Tic Tac ، Connect 4* بازي نقطه خط* و بازي فکروبکر* ... ) دفترچه تلفن ، ماشين حساب ( ساده و مهندسي املاک و... ) چرخش تصوير ، فروشنده دوره گرد TSP ( حرفه اي ) ، پروژه چند نخي (MultiThreading ) سيستم خواندن ونوشتن سيستم مديريت سرگشي سيستم مشاوره املاک - سيستم پرداخت ماهيانه اقساط بانکي- سيستم جامع کنترل ميزان صدور بيمه نامه و گزارشات مقايسه اي روزانه ،- مهمانسرا – مسافرخانه- سيستم کارگزيني ماهيانه و ساليانه و نموداري کامل سيستم با غ وحش * سيستم مديريت حضور و غياب يک اداره به صورت دستي*بانکداري سايت خريد و فروش نرم افزار خريد و فروش مديريت سيستم فوتبال برنامه صدور گواهي با C* برنامه اسباب بازي فروشي*حملات سياه چالانه AODV سيستم رزرو بليط سينما* سيستم آموزشگاه زبان* سيستم بنگاه اتومبيل* سيستم مطب پزشک* سيستم لباس فروشي* سيستم ثبت نام باشگاه بدنسازي* سيستم محاسبه و ثبت کارکرد و پورسانت بازاريابان* يستم فروشگاه خودرو(Online)* سيستم فروشگاه موتور سيکلت(Online* سيستم فروشگاه فيلم و CD(Online)* سيستم نشريه الکترنيکي *(* سيستم فروشگاه لوازم خانگي** سيستم فروشگاه قطعات لاستيکي** سيستم فروشگاه لوازم چوبي** سيستم فروشگاه قطعات خودرو* فروشگاه خشگبار* سيستم ثبت نام آنلاين دوره هاي آموزشي آموزش و پرورش* سيستم فروشگاه تجهيزات بدنسازي آنلاين* سيستم ثبت سفارشات خريد مربوط به تعاوني شرکتها به صورت آنلاين* سيستم آموزشگاه زبان* سيستم رزرو و فروش بليط اتوبوسراني* سيستم ثبت نام باشگاه بدنسازي* سيستم فروشگاه قطعات کامپيوتري(** سيستم آسايشگاه* امور مشترکين تلفن-* سيستم کارت سوخت سيستم دادگستري *معرفي کارگاه CNC به صورت آنلاين*اخبار کامپيوتر سخت افزار*ثبت رزمه و مدارک افراد*فروشگاه سي دي (CD)** نظر سنجي پيرامون بخش هاي مختلف دانشگاه*فروشگاه کتاب*سيستم مديريت مکانيزه امين اموال و کارپرداز*مديريت فروش*سيستم فست فود سيستم بستنني فروشي * سيستم مديريت نمايشگاه * سيستم مديريت نمايشگاه ماشين * سيستم پذيرش بيمار* سيستمم مديريت توزيع برق * سيستم اناليزمدارس سيستم مديريت خدمات کامپيوتر*معرفي فيلم و بيوگرافي بازيگران و نقد فيلم* * سامانه ثبت اختراعات * سيتم مديريت دفترچه بيمه* سيتم مديريت کافي نت وگيم نت * سيتم صدورابلاغيه * سيستم برنامه هفتگي به صورت خودکار* سيستم ثبت نام کميته امداد* سيتم مديريت ليگ برتر* سيتم مکانيزه ليزينگ خودرو* سايت آزمون شهرداري فروشگاه هاست ودامين * سيستم کلاسهاي کنکور و بازآموزي* سايت جهانگردي * سايت هواپيمايي*سيستم مديريت و کنترل ورود و خروج کارکنان*حوزه علميه*آتش نشاني با قابليت ارسال sms*اطلاعات نويسندگان با c و بانک اطلاعاتي access سيتم مديريت سوابق باشگاه* وب سايت نظرخواهي دانشگاهها* وب سايت انتخابات با قابليت راي دادن "امارگيري و..*. وب سايت شرکت بيمه * فروشگاه لب تاب * سيستم لباس فروشي, سيسيتم لبنياتي*سايت* AVR باشگاه به زبان * سايت اتوبوسراني سايت تعاوني مسافربري * سايت بانک اطلاعات سوالات کنکور کارداني به کارشناسي سايت توريست * سيستم مديريت کنترل پروژه* سيستم صدور و چاپ دفترچه بيمه* سيستم مديريت فروشگاه*: سيستم ثبت اطلاعات کارمند* سيستم مديريت فروشگاه صمعک* سيستم ثبت اطلاعات پروژه هاي ساختماني* سيستم مديريت توزيع برق* سيستم مديريت ويديو کلوپ:* سيستم ارزيابي و آناليز مدارس* وب سايت معرفي محصولات ايران خودرو* سيستم مديريت و کنترل ورود و خروج کارکنان* ماشين حساب ساده و مهندسي* سيستم صدوردفترچه * سيستم کنفرانس* بررسي نحوه پياده سازي تله ميا سلامت الکترونيک* طراحي و پياده سازي پورتال مرکز آموزش عالي* پياده سازي سيستم مکانيزه يک مرکز تجاري تحت وب* شبيه سازي يک بازي با بررسي و تحقيق در مورد معماري کامپيوترهاي نسل جديد* سيستم مکانيزه مراکز رفاهي طراحي يک وب سايت براي ي*****ازمان* طراحي و پياده سازي راه اندازي فاز اوليه* طراحي وساخت يک برد هوشمند براي بازي شطرنج (به همراه ذخيره بازي و بازي يک نفره)* طراحي و ساخت درب بازکن هوشمند از طريق کارتهاي مغناطيسي * نرم افزار کنترل و مديريت درگاه سريال کامپيوتر* ايجاد سيستم امن براي تصاوير * طراحي و پياده سازي نرم افزار گردشگري تهران طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني قيمت کالا طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش رياضي مهندسي * سيستم مکانيزه اتوماسيون اداري شهرداري* طراحي نرم افزار روي سيستم عامل اندرويد يا آيفون که از طريق بلوتوث در محيطهاي مورد نظر فايل اطلاعاتي را دريافت کند طراحي و پياده سازي نرم افزار گردشگري تهران ايجاد سيستم اتوماسيون براي اتوبوسراني تهران* طراحي و پياده سازي راه اندازي فاز اوليه Tele Medicine* طراحي و نرم افزار کنترل و مديريت درگاه سريال کامپيوتر طراحي و پياده سازي نرم افزار آناليز ورزشي* پردازش تصاوير پزشکي (تشخيص)* ايجاد سيستم امن براي تصاوير* ايجاد سيستم امن براي تصاوير تهران* ايجاد سيستم خبره پزشکي* طراحي و پياده سازي نرم افزار معرفي معادن ايران طراحي و پياده سازي نرم افزار معرفي موزه هاي ايران* طراحي و پياده سازي نرم افزار مشاهير علمي ايران* طراحي و پياده سازي نرم افزارآموزش پايگاه داده ها Tele Medicine* تحقيق و طراحي وساخت نرم افزار شبيه سازي رفتارهاي اجتماعي با ورود داده هاي وضعيت فعلي (تحقيق جامع) * سيستم پرسنلي ي*****ازمان طراحي و پياده سازي نرم افزار تستهاي روان شناسي و ايجاد گزارش * طراحي و پياده سازي بانک اطلاعات ملي ورزشکاران کشور سيستم مديريت مکانيزه امين اموال و کارپرداز* پروژه سيستم مديريت بستني فروشي* پروژه سيستم مديريت سرکشي بازرسين* سيستم فروشگاه قطعات کامپيوتري(On,line)* سيستم رزرو بليط قطار (Online)* سيستم نشريه الکترونيکي(Online)* سيستم فروشگاه لوازم خانگي(Online), سيستم رزرو بليط هواپيما, سيستم رزرو بليط هواپيما, سيستم Forum (سيستم انجمن الکترونيکي, سيستم امورمشترکين, سيستم فروشگاه قطعات لاستيکي(Online), سيستم فروش سيستم مکمل خدمات درماني شرکتها *سايت مدرسه ابتدايي*سايت مهد کودک*فيبر نوري*تشخيص چهره انسان با استفاده طبقه بندي کننده چندخطي* کتاب فروشي *اموزشگاه * بررسي و نقش کاربردهاي مدلهاي فناوري اطلاعات در حقوق و مهندسي مالي *ارسال مقاله وسمينار*نويزگيري تصوير* کاربرد سيستمهاي چندعامله در يادگيري الکترونيک*وب معنايي وابزارهاي ان * تشخيص چهره روي تصوير و ويديو*حذف اثر حرکت از روي تصاوير*تخمين قدرت سيگنال در شبکه مخابراتي بي سيم و تعيين مکان بهينه براي فزستنده ها *بررسي و شبيه سازي مدل سينوسي سيگنال صحبت * بررسي و مقايسه سيستمهاي عامل بلادرنگ*بررسي پروتکل SRM در شبيه ساز NS-2*بررسي روشهاي کد کردن بردارهاي جابجايي در فشرده سازي سيگنالهاي ويد يويي*طراحي و ساخت اجزاء تکرار کننده GSM *پياده سازي کدينگ کانال Reed-Solomon بر روي سيگنال ويديو بي سيم*شناسايي چهره انسان در تصاوير رنگي* نهان نگاري تصاوير ديجيتال در حوزه ويولت* سيستمهاي ارسال ديجيتال صوت*جداسازي سيگنالهاي صوتي مخلوط شده به روش BSS * مطالعه و بررسي امضاء هاي ديجيتال*بررسي و شبيه سازي چيدمان بهينه ادوات شبکه هاي بدون سيم*بررسي الگوريتمهاي نهان نگاري تصوير و پياده سازي آنها*سيستم اتاق عمل *بررسي روشهاي مختلف حذف نويز در سيگنالهاي ديجيتال*تحليل روشهاي فضا- زمان در سيستمهاي مخابرات بي سيم*نهان نگاري صوتي*نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجک *روشهاي تکراري براي جبران اعوجاج ناشي از درونيابي *MAC جهت دار در شبکه هاي بي سيم ad hoc * *کاربرد هاي هندسه جبري در مهندسي برق *بررسي فرآيند تصميم گيري هوشمند در فناوري چاههاي هوشمند *طراحي سامانه مديريت محتواي يکپارچه براي وبگاه استادان و دانشجويان يک دانشگاه *تشخيص حروف دست نويس مجزاي فارسي *مسير يابي در شبکه هاي سنسوري بي سيم * پياده سازي سيستم تبديل متن به گفتار فارسي * شناسايي مکان يک فرستنده *بررسي ظرفيت و نرخ ارسال در شبکه هاي اقتضايي متحرک (MANET)* باز سازي تصوير دو بعدي از روي نمونه هاي قطبي* تکنيک ها و روش هاي رجيستر کردن تصاوير پزشکي*شناسايي و تشخيص Microcalcifications در تصاوير ماموگرافي*کاربرد هاي تجزيه تنک در پردازش تصاوير *بررسي و تحليل زمان بندي ارسال در سيستم WiMAX** بررسي کاربردهاي تجزيه منابع تنک در پردازش سيگنال هاي ژنتيکي Taxonomy and Survey of Cloud Computing Systemscloud *storager*محاسبات ابري opnet شبيه سازي شبکه با استفاده از مديريت انتشارات کتاب، مجله و آگهي* سايت سينما * مديريت مدرسه * بازي WIP** روشهاي حفاظت از اطلاعات در فرآيند انتقال و دريافت مقايسه بانک هاي اطلاعاتي اسکيوال واوراکل * امنيت ATM- پايگاه داده توزيع شده سيستم مرسولات پستي اداره پست به کمک معماري سرويس گرا و تکنيک model_driven engineering *آموزشگاه اينترنتي *ارسال اس ام اس گروهي باسي شارپ مودم Gsm * نمايشگاه ماشين * برنامه نويسي چند نخي (thread programming* برنامه ريزي درسي بر گرفته از متدولوژي SSADM* خدمات کامپيوتري * اطلاعات پزشکي * برنامه ريزي درسي دانشگاه* ويرايشگر Tetris ro ba zabane* ترانهاده ماتريس * طراحي وپياده سازي فايل ازفايل تکراري دري*****يستم *بازي دونفره پينگ پونگ موبايل با بلوتوث **:ضبط صدا روي موبايل و در آوردن يکسري ويژگي ها سيستم اعلام خرابي قطعات* سيستم اموزش مجازي اموزش اس کيوال به همراه آزمون انلاين درسه سطح * مجتمع آموزشي خبرگان دوره هاي آموزشي حسابداري، کامپيوتر، عمران برنامه کلاسي، نمونه سوالات شبيه سازي ns2 *تشخيص چهره انسان به روش تحليل تفکيکي خطي دو بعدي( 2D-LDA به همراه مقاله *تشخيص حرکت از طريق ورودي دوربين يا وبکم* تشخيص کارکتر و عدد در تصوير OCR* تشخيص عدد فارسي در تصوير (به همراه آموزش فارسي)* تشخيص حروف فارسي در تصوير به روش تطبيق الگو* تشخيص حروف فارسي در تصوير به روش شبکه عصبي* شبيه سازي مدولاسيون پالسهاي کدشده PCM* شبيه سازي و بررسي انواع اتصال کوتاه در ژنراتور* شبيه سازي ورقه کردن فلز* شبيه سازي بازوي ربات (به همراه مقاله)* ترميم تصوير Image *طراحي مدارهاي *ابرکامپيوترها*داده هاي با حجم بسياربالا inpainting* ترميم ويدئو Video inpainting* * برنامه تشخيص بارکد (پردازش تصوير) اتحاديه خريدکارمندان وخريد کالاهاي مشابه به افراد*بررسي مکانيزم احرازهويت *fcfs*الگوريتم کاهش نويز در تصويرNoise Canceling *بررسي کليه توابع توزيع در متلبDistributions functions* پياده سازي روش گوشه شمال غربي *North-West Corner Method* برنامه تبديل اتوماتيک کد فرترن به متلب بهينه سازي تنش در تراس *پنهان نگاري تصاوير يا Steganography با متلب*- بدست آوردن پروفايل دما در سطح مقطع steak در زمان هاي مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن شبيه سازي راکتور batch (ناپيوسته) و رسم نمودار غلظت ها* يکسوساز سه فاز تريستوري با *پروژه يادگيري ماشين يا تشخيص *****ت زن مرد *machine learning**- تشخيص لبه تصوير توسط الگوريتم کلوني مورچه ها ACO (به همراه مقاله) پردازش تصويرWavelet بهبود مدل کاربر در وب ¬سايت بصورت خودکار با استفاده ازمعناشناسي با مفاهيم خاص دامنه*پروژه هاي مهندسي معکوس *طراحي سايت b2b تشخيص هويت افراد با استفاد شناساي کف دست *نظرسنجي *الگوريتم پنتيک چندهدفه * - محاسبه جريان درون لوله و عدد رينولدز به کمک روابط سوامي و جين و دارسي-ويسباخ - شبيه سازي کنترل مقاوم عصب* تحليگرلغوي*چندضلعي *جدول متقاطع * فرستادن ايميل ‏* مجموعه کامل سورس هاي ‏API‏ توابع ‏‏(2000 سورس)‏*شبيه سازي ns2 ‏* سيستم تبديل رزومه افراد به فايل html شبيه سازي سيستم عابر بانک‏ ‏* تبديل تاريخ ( شمسي به ميلادي) ‏* ساعت آنالوگ و ديجيتال (3 نوع) ‏* شبيه سازي Paint ‏* شبيه سازي بازي تنيس تمام بازي هاي هوش مصنوعي دوزو*8پازل *8وزير*هواپيما*موش وگربه و..... *شبيه سازي پروتکل مسيريابي شبکه حسگر بي سيم باآپ نت پروژه هاي تشخيص هويت :عنبه *اثرانگشت *تشخيص چهره به چهره *کف دست * الگوريتم هاي خوشه بندي در شبکه هاي حسگر موبايل عنوان* امضاي ديجيتال* *امنيت اطلاعات * بررسي امنيت شبکه در مقوله پدافند غير عامل * بيومتريک (Biometric)*الگوريتم زنبورعسل *دنباله کاوي *شناسايي خط *شناسايي صورت *بينايي ماشين*هوش مصنوعي دربازي * وب معنايي*آنتولوژي * فشرده سازي تصوير*پردازش صوت * امنيت درپايگاه توزيع شده*فايل هاي ويرانگر - - - سيستم فروش و صورتحساب- سيستم حضورغياب با اثر انگشت - سيستم صندوق رستوراني و فروشگاهي با سخت افزار و نرم افزار POS
دانلود رايگان فيلم آموزشي جامع برنامه نويسي در MATLAB (تخته سياه) - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 4:04 دانلود رايگان مجموعه فيلم هاي آموزشي پردازش تصوير image processing - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 4:00 دانلود رايگان مجموعه فيلم هاي آموزشي سيمولينک Simulink در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 3:54 دانلود رايگان مجموعه فيلم هاي آموزشي داده کاوي Data mining - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 3:53 دانلود رايگان فيلم آموزشي شروع به کار با MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رايگان فيلم آموزشي رسم تعاملي نمودار در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رايگان فيلم آموزشي ميان يابي (برازش) در متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رايگان فيل
انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم رقابت استعماريImperialist Competitive Algorithm ياICA در با متلب matlab مطلب الگوريتم کرم شب تابFirefly Algorithm يا FA در با متلب matlab مطلب الگوريتم بهينه سازي بيزيBayesian Optimization Algorithm ياBOA الگوريتم بهينه سازي بيزي سلسله مراتبي ياhBOA سيستم ايمني مصنوعيArtificial Immune System ياAIS شبکه ايمني مصنوعيArtificial Immune Network ياAIN الگوريتم انتخاب تکثيريClonal Selection Algorithm ياCSA الگوريتم هاي مبتني بر الگوهاي رفتاريMemetic Algorithms ياMA الگوريتم جستجوي کاتاليستيCatalytic Search Algorithm الگوريتم هاي تخمين توزيع ياEDA انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم خفاش يا Bat Algorithm الگوريتم جهش قورباغهFrog Leaping ازدحام ماهي هاي مصنوعيArtificial Fish Swarm يا AFS انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات چند هدفه ياMOPSO در با متلب matlab مطلب الگوريتم بهينه سازي باکتري(Bacterial Foraging Optimization) ياBFO انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم ژنتيک چند هدفه با مرتب سازي نا مغلوب ياmulti objective optimization MOGA NSGA-II NRGA NSGA2 naga ii در با متلبmatlab مطلب انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم بهينه سازي فاخته COA Cuckoo optimization algorithm در با متلب matlab مطلب انجام پروژه هاي دانشجويي برنامه نويسي کدنويسي الگوريتم الگوريتم جazsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقينامه نويسي تخصصي matlab
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقي


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: زوار
ایمــیل:
تلفن:
09367292276
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  سه شنبه 02 دی 1393
تاریخ انقضای آگهی:  یکشنبه 31 خرداد 1394
تاريخ بروز رساني:  شنبه 25 شهریور 1396
بازديد:

تصاوير :

ارسـال پيغـام
تماس بـا: زوار
در مـورد: انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي، ساخت و ترجمه متون مربوط به مهندسي بر
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به مبايل
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها
ارسال به ياهو مسنجر

» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

آگهي هاي رايگان
06.25تهران انجام پروژه پايان نامه و ترجمه مهندسي برق قدرت به
کمک و مشاوره در انجام پروژه‌هاي مهندسي برق قدرت در انواع زمينه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و ساخت** کمک در نوشتن پروپوزال و متن پايان نامه**ترجمه سليس و روان ...
06.25تهرانکمک و مشاوره در زمينه پروژه‌هاي برق قدرت -
کمک و مشاوره در انجام پروژه‌هاي مهندسي برق قدرت در انواع زمينه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و ساخت** کمک در نوشتن پروپوزال و متن پايان نامه**ترجمه سليس و روان ...
06.25تهرانانجام پروژه و ترجمه مهندسي برق قدرت
**کمک و مشاوره در انجام پروژه‌هاي مهندسي برق قدرت در انواع زمينه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و ساخت** کمک در نوشتن پروپوزال و متن پايان نامه**ترجمه سليس و روان ...
06.25تهران انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي، ساخت و
**کمک و مشاوره در انجام پروژه‌هاي مهندسي برق قدرت در انواع زمينه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و پياده سازي عملي (ساخت)** کمک در نوشتن پروپوزال و انجام پايان نامه ...
06.25تهران پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، شبيه سازي و ساخت و ترجمه
نجام پروژه و ترجمه مهندسي برق قدرت به همراه ارائه ي گزارش کارazsoftir@gmail.com09367292276azsoft.ir09367292276صادقينامه نويسي تخصصي matlabazsoftir@gmail.com09367292276azsoft.ir09367292276صادقيانجام ...
06.25تهران پروژه کارشناسي ارشد برق, مقلات برق, شبيه سازي مقالات
.کد مقاله:1.p.ف.1.عنوان مقاله:Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizerترجمه دارد-مقاله ...
06.25تهران طراحي و شبيه سازي انواع آنتنها همانند مونوپل, ياگي
پروژه هاي مهندسي مخابرات و الکترونيک طراحي و شبيه سازي انواع آنتنها همانند مونوپل, ياگي يودا, هورن (شيپوري), رفلکتورها (بشقابي, تلسکوپي و ...), مايکرواستريپ, ...
06.25تهران دوستان عزيز جهت مشاوره در پايان نامه و انجام پروژه و هر
وستان عزيز جهت مشاوره در پايان نامه و انجام پروژه و هر آنچه که مرتبط با رشته مهندسي برق به ويژه الکترونيک،مخابرات و کنترل ميباشد با ما در تماس باشيد:انجام پروژه هاي ...
06.25تهران مشاوره و کمک در انجام پايان نامه هاي دانشجويي کارشناسي
ر راستاي اهداف ايجاد اين وبلاگ گروهي متشکل از دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد مهندسي برق و مهندسي مکاترونيک از دانشگاه هاي سراسري همچون دانشگاه تبريز و خواجه نصير و ...
06.25تهران سيگنال ، الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبي ، فازي ، شبيه سازي
محاسبات عددي ،مهندسي مکانيک ،مهندسي برق ،مهندسي کامپيوتر ،مهندسي شيمي ،شبکه عصبي ،پردازش سيگنال ،منطق فازيو ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   


سیستم مدیریت آگهی های تبلیغاتی،این آگهی
تا اطلاع ثانوی درج آگهی 12 ستاره رایگان می باشد http://inagahi.com
درج آگهي در این سایت ، رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت ، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.

جهت شروع درج آگهي، ابتدا روي لينك ثبت نام كليك كنيد و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهي خود را ثبت كنيد.
ثبت‌نام | آگهي ويژه و روش پرداخت | راهنماي تبليغات | قوانين درج آگهي | تماس باما
  کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به سایت این آگهی می باشد