جستجو در سایت:
امروز پنج شنبه 29 مهر 1400 ساعت 12:51
اخبار روز:
ss
پیام سرا
مناطق
تبلیغ
تبلیغات لینکی

آموزش و مشاوره تخصصي پروژه و پايان نامه مهندسي عمران ، سازه ، خاک ، آب

آموزش و مشاوره تخصصي پروژه و پايان نامه مهندسي عمران ، سازه ، خاک ، آب
آموزش و مشاوره تخصصي پروژه و پايان نامه مهندسي عمران ، سازه ، خاک ، آب
گروه سيملب طيف گسترده اي از راه حل هاي صنعتي زيرساخت هاي مهندسي عمران مانند نيروگاه ها ، پل ها ، جاده ها ، راه آهن ، سازه ، سيستم هاي آب و.غيره را ارائه ميدهد. ارائه طرحي دقيق و مهندسي جهت استفاده از بهترين طرح و بهينه ترين مصالح و نيز مدلسازي بارگذاري مختلف و مقاومسازي سازه ها جهت افزايش ايمني و طول عمر سازه و اندرکنش موجو در سازه موارديست که با استفاده از نرم افزارهاي المان محدود ميتوان بدان دست يافت:
بررسي اثر سازه هاي مجاور بررفتار لرزه اي تونل با استفاده از روش المان محدود شامل فاصله ساختمان و تونل ، مشخصات خاك ، ارتفاع سازه و عرض آن ، فركانس بارگذاري ، عمق قرارگيري تونل و كليه پارامترهايي كه به نوعي در پاسخ لرزه اي تونل موثرند
ارزيابي تحليلي و عددي رفتار پلهاي سنگي و پلهاي بتني و فلزي
طراحي پل ها و مقاوم سازي پل هاي موجود در برابر زلزله
مطالعه پاسخ ديناميكي پي ها در خاكهاي لايه اي تحت بار ديناميكي
مشاوره پروپوزال و پايان نامه دانشجويي و آموزش اباکوس،انسيس،متلب،کامسول و نرم افزارهاي تحليل و شبيه سازي مهندسي
مسائل مربوط به اندركنش ديناميكي خاك و سازه و نيز طراحي فونداسيون ماشين آلات
اندركنش شمع و خاك به همراه اثرات ناشي از نيروهاي زلزله
شبيه سازي و بهينه سازي سازه هاي فرا ساحل که تحت اثر نيروي امواج و جريان هاي دريايي قرار دارند، در سازه هاي حايل که توسط شمع ها نگهداري مي شوند، در سازه هاي بلند که نيروي باد به آنها وارد مي شود و سازه هاي مستقر در روي شمع ها در مناطق زلزله خيز
استفاده از ژئوتكستايل و زهكشهاي قائم و ميخکوبي خاک براي كنترل نشست و پايداري در خاكهاي سست با استفاده از نرم افزار المان محدود
بررسي المان محدود اثر پارامترهاي مختلفي نظير پارامترهاي هندسي، سختي خاك اطراف، جنس پوشش، اثر لايه اي بودن خاك و خواص بارگذاري ديناميكي بر پاسخ مقطع تونل شامل تنش در پوشش و تغيير مكان خاك اطراف
شبيه سازي ديناميکي پل تحت بارگذاري زلزله و انفجار
شبيه سازي سد هاي بتني وزني و قوسي با در نظر گرفتن اندر کنش پي-سازه و سيال تحت بارگذاري هاي استاتيکي و ديناميکي
شبيه سارزي ترواش در خاک
شبيه سازي ساختمانهاي بلند تحت بارگذاري زلزله و اثر باد
شبيه سازي خرابي پيشرونده در سازه ها
شبيه سازي سازه هاي دريايي با در نظر گرفتن اندرکنش سيال و سازه و ارتعاش سازه
شبيه سازي و بهينه سازي مخازن تحت فشار
تحليل اثر اتش و حرارت در ساختمان ها و سازه ها
استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته مانند الگوريتم ژنتيک و شبکه ي عصبي براي بهينه سازي و پيش بيني پاسخ سازه
مکانيک شکست (Fracture Mechanics)
آناليز خسارت (Damage analysis)
تحليل آتش(Engineering Fire analysis)
آناليز غير خطي لرزه اي(Nonlinear seismic analysis)
تحليل کمانش غير خطي(Nonlinear Buckling analysis)
مدلسازي سازه هاي بتني مسلح - فولادي و بنايي
(modeling of Reinforced Concrete and masonry and steel structures)
مدلسازي سازه هاي مختلف نظير پل ، سد وزني و قوسي ، تونل و مخزن...
(Modeling of special structures such as Bridges, Dam ,Tunel , Tank and Pressure vessel)
انواع تحليلهاي ديناميکي غير خطي (Nonlinear Dynamic analysis)
اندرکنش آب و سازه (Fluid structure interaction)
اندرکنش خاک و سازه (soil structure interaction)
تحليل و مدلسازي انفجار (Blast Modeling and analysis)
شبيه سازي تونل باد
شبيه سازي ديناميکي پل
اناليز سازه ي دريايي
اناليز خستگي جوش
اناليز خستگي حرارتي
اناليز خستگي کامپوزيت
اناليز خستگي ارتعاشي
اناليز و تحليل ترک خستگي
بهينه سازي قطعات با استفاده از نتايج اناليز خستگي
انجام پروژه اجزاي محدود ( finite element FEM) براي مواد کامپوزيتي و ايزوتروپيک
انجام پروژه دانشجويي و تحليل مواد نانو (نانو کامپوزيت)
تحليل فرکانسي سيستم هاي مختلف پيوسته و گسسته
انجام پروژه تحليل سيستم هاي کامپوزيتي مانند تير، ورق، صفحه، تيوب و ... بصورت تحليلي و شبيه سازي نرم افزاري
انجام پروژه محاسبه پارامترهاي مکانيک شکست مانند ضريب شدت تنش، انتگرال جي (G)
انجام پروژه شناسايي ترک در مواد کامپوزيتي و ايزوتروپيک با استفاده از روش هاي تجربي و تحليلي
تحليل ديناميکي و ارتعاشاتي براي سيستم هاي پيوسته و گسسته با درجات آزادي مختلف
تحليل مودال سيستم هاي پيوسته و گسسته چند درجه آزادي
تحليل خستگي، خزش و شکست
تحليل سيستم مکانيکي و حل معادله به کمک روش GDQ
انجام پروژه محاسبات عددي
تحليل و انجام پروژه به وسيله روش کوپل استرس (couple stress)
تحليل سيستم هاي مکانيکي به کمک روش فاينات ديفرنس (Finite difference)
حل معادلات ديفرانسيل سيستم ها ارتعاشي با متد مختلف
انجام پروژه نانو با روش نان لوکال (None local)
انجام پروژه دانشجويي مهندسي با متلب (Matlab)
کدنويسي با زبان فرترن (Fortran) مهندسي عمران
تجزيه و تحليل ساختار دال بتني ، قابهاي ساختماني ، خرپا هاي ساختمان ، دکل ، برج ها و سوله ، و همچنين سازه هاي خاص با پوسته نازک و سازه هاي متشکل از سطوح هندسي مختلف
تجزيه و تحليل سازه هاي بتني و فولادي و بنايي مسلح و غير مسلح
طراحي و تجزيه و تحليل تنش در سازه ها ، آتريوم و نورگيرهاي شيشه اي و سقف هاي کامپوزيت و سايه بانها
تجزيه و تحليل براي پيش بيني کمانش موضعي ، ارزيابي خستگي و عيوب جوش
بارگذاري هاي مختلف مانند زمين لرزه ، ضربه ، باد ، برف ، يخ و بار حرارتي و انفجار
تجزيه و تحليل تنش در اعضا کششي مانند کابل ها و ميلگردهاي تسليح
تجزيه و تحليل لرزه اي با استفاده از روشهاي CQC ، NRL ، SRSS و ABS
تجزيه و تحليل خطي و غير خطي گذرا ، فرکانس ، پاسخ تصادفي با تحريک پايه
برنامه هاي کاربردي از جمله سازه هاي موجود در فرودگاهها ، پارکها ، ساختمان هاي عمومي و تجاري ، رصدخانه ها و پارکينگ ها و
تيم مهندسي سيملب به عنوان شريک تجاري شما، آماده ارائه مشاوره مهندسي،بهينه سازي طرح هاي شما و انتقال دانش فني و انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد
پروژه كسر خدمت سربازي
تعريف پروژه پاياني (پايان نامه)-معرفي موضوع پايان نامه
پروپزال نويسي كارشناسي ارشد و دكتري
انجام سمينار كارشناسي ارشد
انجام پايان نامه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
مشاوره در نگارش و پذيرش سريع مقالات ISI و ISC در ژورنال هاي معتبر
تبديل پايان نامه به مقاله
مدل سازي و شبيه سازي مقاله
پروژه كسر خدمت سربازي
تبديل پايان نامه به كتاب
تمرين ها و پروژه هاي دانشگاهي
همفكري در پروژه هاي صنعتي
انجام پروژه و پايان نامه دانشجويي و صنعتي توسط گروهي از نخبه ترين دانش آموختگان دانشگاههاي ايران( شريف و تهران،اميرکبير و...)، در زمينه عمران شامل گرايش ژئوتکنيک (خاک وپي) گرايش مهندسي آب ،گرايش سازه هاي هيدروليکي،گرايش سازه هاي دريايي وگرايش زلزله،مهندسي مکانيک شامل طراحي جامدات ، سيالات ، تبديل انرژي و طراحي کاربردي با گرايش ديناميک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهينه سازي ، مکاترونيک ، مواد مرکب ( کامپوزيت ) , نانو تکنولوژي ، رباتيک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهاي احتراقي ، نيروگاه حرارتي ، تاسيسات ، مولدهاي حرارتي ، توربو ماشين ، ايروديناميک و مهندسي شيمي شامل مهندسي فرآيند،مهندسي صنايع پتروشيمي،مهندسي صنايع گاز،مهندسي صنايع پليمر،مهندسي پالايش،مهندسي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت، مهندسي مواد و متالورژي شامل شناسايي و انتخاب مواد فلزي،جوشکاري، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگي مواد، ريخته گري، نانو مواد توسط نرم افزارهاي تخصصي
Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci

لابراتوار تخصصي شبيه سازي مهندسي سيملب
Engineering Simulation Laboratory
آدرس: تبريز ، شهرک فناوري خودرو - ساختمان اداري - واحد404
ايميلesimlab.group@gmail.com:
شماره تماس: 04134476614
www.esimlab.com
مشخصات آگهی دهنده
نام:
ایمیل: esimlab.group@gmail.com
آدرس وب: فاقد وب سایت
تلفن: 04134476614
فکس:
آدرس: تبریز،شهرک فناوری خودرو-ساختمان اداری-واحد404
مشخصات آگهی
کد آگهی: 10057115
زمینه فعالیت: پروژه هاي دانشگاهي
تاریخ ثبت: سه شنبه 9 شهريور 1395
آخرین بروزرسانی: سه شنبه 9 شهريور 1395
تاریخ انقضاء: یکشنبه 8 اسفند 1395
موقعیت مکانی: تهران
بازدید: 58 بار
این آگهی را درشبکه اجتماعی به اشتراک گذارد
آگهی های مرتبط
سشکینتمبتیسباسینبیخحشس

سشکینتمبتیسباسینبیخحشس

نسیب نمیسبمی نمسیب یسمنبنمی نیمسب ینمب نمب ینمب یمنب ینمب ینمیبنم یمبن تین یمبن یمنب یمنبن یمنبن یمنبنم یمنب ...
حسین,   كرمانشاه,   تلفن: 09121233212
سشکینتمبتیسباسینبیخحشس

سشکینتمبتیسباسینبیخحشس

نسیب نمیسبمی نمسیب یسمنبنمی نیمسب ینمب نمب ینمب یمنب ینمب ینمیبنم یمبن تین یمبن یمنب یمنبن یمنبن یمنبنم یمنب ...
حسین,   كرمانشاه,   تلفن: 09121233212
انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب توسط کارشناسان یک دو سه پروژه ...
sadeghi,   تهران,   تلفن:
انجام پروپوزال کارشناسي ارشد حقوق وکامپيوتر

انجام پروپوزال کارشناسي ارشد حقوق وکامپيوتر

انجام پروپوزال کارشناسي ارشد حقوق انجام پروپوزال وپايان نامه وسمينار در همه گرايش هاي حقوق وکامپيوتردر کمترين زمان ممکن حقوق خصوصي حقوق جزا و جرم شناسي حقوق عمومي حقوق بين الملل حقوق بشر حقوق مالکيت فکري هوش مصنوعي-نرم ...
,   تهران,   تلفن:
انجام پايان نامه کارشناسي ارشدحقوق

انجام پايان نامه کارشناسي ارشدحقوق

انجام پايان نامه ارشد ودکتري حقوق وکامپيوتر انجام پروژه هاي دانشجويي براي دانشجويان ايراني داخل و خارج ازکشوررشته کامپيوتروحقوق Several suggested student programming projects for computer science majors (undergraduate, masters and PhD. students) from the Network Security Lab at Columbi@انجام ...
,   تهران,   تلفن:
انجام پروپوزال ارشدحقوق وکامپيوتر

انجام پروپوزال ارشدحقوق وکامپيوتر

انجام پروپوزال کارشناسي ارشد حقوق انجام پروپوزال وپايان نامه وسمينار در همه گرايش هاي حقوق وکامپيوتردر کمترين زمان ممکن حقوق خصوصي حقوق جزا و جرم شناسي حقوق عمومي حقوق بين الملل حقوق بشر حقوق مالکيت فکري هوش مصنوعي-نرم ...
,   تهران,   تلفن:
انجام پايان نامه کارشناسي ارشدحقوق جزاوجرم شناسي

انجام پايان نامه کارشناسي ارشدحقوق جزاوجرم شناسي

انجام پايان نامه ارشد ودکتري حقوق وکامپيوتر انجام پروژه هاي دانشجويي براي دانشجويان ايراني داخل و خارج ازکشوررشته کامپيوتروحقوق Several suggested student programming projects for computer science majors (undergraduate, masters and PhD. students) from the Network Security Lab at Columbi@انجام ...
,   تهران,   تلفن:
چاپ کتاب ازپايان نامه وچاپ کتاب

چاپ کتاب ازپايان نامه وچاپ کتاب

چاپ کتاب | تبديل پايان نامه به کتاب | چاپ کتاب ارزان براي درخواست چاپ کتاب ازپايان نامه و چاپ کتاب هاي تخصصي با ما تماس بگيريد با هزينه خيلي کم وهزينه مناسب براي شما کتاب چاپ مي نماييم دوستاني که قصد تبديل پايان نامه به کتاب ...
,   تهران,   تلفن:
مشاوره رايگان انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد کاميپوترفناوري اطلاعات

مشاوره رايگان انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد کاميپوترفناوري اطلاعات

انجام کليه پروژه هاي دانشجويي درسراسرايران تحت تمامي زبانهاي برنامه نويسي انجام پايان نامه و پروپوزال هاي دانشجويي مقاطع تحصيلي کارداني کارشناسي کارشناسي ارشددكترا و.... دانشگاه هاي داخل و خارج از کشوررشته کامپيوترو ...
,   تهران,   تلفن:
انجام پروپوزال ارشد دكتري كامپيوتر IT

انجام پروپوزال ارشد دكتري كامپيوتر IT

انجام کليه پروژه هاي دانشجويي درسراسرايران تحت تمامي زبانهاي برنامه نويسي انجام پايان نامه و پروپوزال هاي دانشجويي مقاطع تحصيلي کارداني کارشناسي کارشناسي ارشددكترا و.... دانشگاه هاي داخل و خارج از کشوررشته کامپيوترو ...
,   تهران,   تلفن:
تبلیغات

 

 

آگهی های ویژه پروژه هاي دانشگاهي