جستجو در سایت:
امروز یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 23:06
اخبار روز:
ss
این آگهی
مناطق
تبلیغ
تبلیغات لینکی

 

 

بسته بندي
1 2 3 4 5 6 7 8 9
بروز شده ها
دستگاه وکيوم فروشگاهي

دستگاه وکيوم فروشگاهي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه مهر چرخان دستي

دستگاه مهر چرخان دستي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
بسته بندي

بسته بندي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006
دستگاه وکيوم بدون کابين روميزي

دستگاه وکيوم بدون کابين روميزي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه سيل وکيوم اتوماتيک با تزريق گاز

دستگاه سيل وکيوم اتوماتيک با تزريق گاز

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي استرچ

دستگاه بسته بندي استرچ

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه جت پرينتر

دستگاه جت پرينتر

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه سيل کن دستي ظروف پلاستيکي

دستگاه سيل کن دستي ظروف پلاستيکي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت پدالي با تاريخ زن

دستگاه دوخت پدالي با تاريخ زن

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت پدالي با پدال برقي

دستگاه دوخت پدالي با پدال برقي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت پدالي با پدال برقي

دستگاه دوخت پدالي با پدال برقي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه تاريخ زن مکانيکي سريع

دستگاه تاريخ زن مکانيکي سريع

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه تاريخ زن مکانيکي غلطکي

دستگاه تاريخ زن مکانيکي غلطکي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه تاريخ زن دستي روميزي

دستگاه تاريخ زن دستي روميزي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت ريلي با تاريخ زن

دستگاه دوخت ريلي با تاريخ زن

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت ريلي دو منظوره با تاريخ زن

دستگاه دوخت ريلي دو منظوره با تاريخ زن

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت L دستي

دستگاه دوخت L دستي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه دوخت L نيمه اتوماتيک

دستگاه دوخت L نيمه اتوماتيک

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه شيرينک پک

دستگاه شيرينک پک

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه شيرينک کابيني

دستگاه شيرينک کابيني

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه تونل شيرينک

دستگاه تونل شيرينک

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006
دستگاه وکيوم روميزي دستي

دستگاه وکيوم روميزي دستي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه وکيوم دو کابين با تزريق گاز

دستگاه وکيوم دو کابين با تزريق گاز

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه وکيوم بدون کابين ايستاده

دستگاه وکيوم بدون کابين ايستاده

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي اتوماتيک حجمي

دستگاه بسته بندي اتوماتيک حجمي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي اتوماتي*****اشه پودري

دستگاه بسته بندي اتوماتي*****اشه پودري

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي مواد غذايي

دستگاه بسته بندي مواد غذايي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006
دستگاه بسته بندي مواد غذايي

دستگاه بسته بندي مواد غذايي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي شکلات و شيريني

دستگاه بسته بندي شکلات و شيريني

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي قطعات

دستگاه بسته بندي قطعات

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دستگاه بسته بندي ظروف يکبار مصرف

دستگاه بسته بندي ظروف يکبار مصرف

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دوخت ريلي ولومي

دوخت ريلي ولومي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دوخت ريلي ولومي ايستاده با تاريخزن

دوخت ريلي ولومي ايستاده با تاريخزن

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006
دوخت ريلي ولومي ايستاده

دوخت ريلي ولومي ايستاده

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دوخت پنوماتيک

دوخت پنوماتيک

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
دوخت دستي

دوخت دستي

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
سيل وکيوم اتوماتيک با تزريق گاز

سيل وکيوم اتوماتيک با تزريق گاز

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
سيل القايي اتوماتيک

سيل القايي اتوماتيک

,   اصفهان,   تلفن: 03135723006/7
اخبار
تبلیغات

لینک های ویژه